İş Hukuku

İş Hukuku alanında yılların tecrübesine sahibiz. İşveren ve işçilere, İş Hukuku alanında ortaya çıkan tüm ihtilaflı konularda danışmanlık veriyor, onları temsil ediyoruz. Ağırlıklı olarak çalıştığımız alanlar aşağıdaki gibidir:

  • İş Sözleşmesinin Feshi ve Fesihten Koruma:  Bildirimli veya bildirimsiz İş Sözleşmesinin Feshi,  Eski İş Sözleşmesinin feshedilip yeni bir iş sözleşmesi düzenlenmes,  İş Sözleşmesinin Feshi Akdi,  Sulh Akdi, Tazminat
  • İş Sözleşmeleri:  Düzenleme, Gözden geçirme, Değişiklik yapma
  • İş İlişkisi:  Ücret, İhtar, İşverenin yönetim yetkisi, Terfi, Yeniden gruplandırma, Mobbing, İzin, Sertifika, Yeni işe yerleştirme ve Kariyer danışmanlığı
  • Toplu İş Hukuku:  İşçi temsilciliğine danışmanlık ve vekillik